תרגומים נוטריוניים רומנית - עברית - אנגלית


תרגומים נוטריוניים רומנית - עברית - אנגלית

התרגומים הנוטריוניים  הם תרגומים שמבוצעים אישית על ידי נוטריון שמכיר אישית את שתי השפות, שפת היעד ושפת המקור. לאחר ביצוע התרגום, הנוטריון עורך אישור נוטריוני בו הוא מפרט את מה הוא תרגם (מסמך מקורי שהוצג לו, העתק נאמן למקור שהוצג לו או העתק לא מאושר, שנשלח אליו באמצעות שידור פקס או מסר אלקטרוני). לאישור הנוטריוני יצורף התרגום והעתק צילומי של המקור. האישור הנוטריוני יערך לפי הדוגמה שבחוק, כאשר המצורפים יקושרו אליו באמצעות סרט אדום, ועליו יוטבע חותם הנוטריון ותחתם חתימת ידו של הנוטריון.

לצערנו, קיימת תופעה נפוצה של אנשים המפרסמים שהם מספקים "תרגומים נוטריוניים", מבלי להיות נוטריונים. גם אם התרגומים האלה הם ברמה גבוהה של דיוק, הם אינם בשום פנים נוטריוניים, היות ומי שתרגם אותם אינו נוטריון.  

במשרדנו, התרגומים הנוטריוניים נערכים על ידי עו"ד ונוטריון מדורון זיסו.