פתרון סכסוכים אלטרנטיבי (או פתרון סכסוכים חלופי, כמו שאבשלום קור היה דורש לכתוב) הכוונה לכל דרך חוקית לפתרון או יישוב סכסוך משפטי, שאינה דרך ההכרעה השיפוטית. יש שיגידו שגם פסק דין "על דרך הפשרה" שניתן על ידי בית משפט הוא פתרון אלטרנטיבי. 

לכן, לחדד ונומר שהכוונה כאן היא לפתרון שלא ניתן על ידי שופט, אלא על ידי בעל מקצוע או על ידי הצדדים עצמם, בעזרת בעל מקצוע והוא חוקי והושג בדרך שהוסכמה מראש על ידי הצדדים.

הדרך הכי עתיקה היא - גורל. 

הדרכים המקובלות בישראל לפתרון סכסוכים חלופי הם: בוררות, פישור, גישור, שילוב בינהם, אך בחו"ל קיימות דרכים נוספות.

משרדנו מציע את השרותים הנ"ל לצדדים המעוניינים לחסוך מעצמם את ההוצאות ואת הטחה שנובעת מניהול הליכים במערכת משפטית העמוסה של מדינתנו.