שרותי פתרון סכסוכים אלטרנטיביים


פתרון סכסוכים אלטרנטיבי (או חלופי, כמו שאבשלום קור היה דורש לכתוב) הכוונה לכל דרך חוקית לפתרון או יישוב סכסוך משפטי, שאינה דרך ההכרעה השיפוטית. יש שיגידו שגם פסק דין "על דרך הפשרה" שניתן על ידי בית משפט הוא פתרון אלטרנטיבי. 

לכן, לחדד ונומר שהכוונה כאן היא לפתרון שלא ניתן על ידי שופט, אלא על ידי בעל מקצוע או על ידי הצדדים עצמם, בעזרת בעל מקצוע והוא חוקי והושג בדרך שהוסכמה מראש על ידי הצדדים.

הדרך הכי עתיקה היא - גורל. 

דרכים מקובלות היום הן בוררות, גישור, פישור ושילובים של אלה.