אימותי חתימה

לשם הפקת האישור הנוטריוני של מסמך חתום על ידי לקוח, יש צורך במספר תנאים:

1. הלקוח צריך להופיע בפני הנוטריון עם תעודת זהות או דרכון. אם המסמך מיועד לחו"ל, יש לברר איזה זיהוי מקובל במדינת היעד. כך למשל, יש מדינות שלא יכירו באישור הנוטריוני אם הזיהוי הוא לפי "הכרות אישית" או לפי דרכון שתוקפו פג.

הערה לתקופת הקורונה: להבדיל ממסמכים מסוימים שיכולים להיחתם בפני עורך דין, כל חתימה בפני נוטריון חייבת להיעשות בפני הנוטריון, פנים אל פנים ולא בהיוועדות ווידאו.

2. על הלקוח להביא את המסמך שעליו הוא חייב לחתום. לפעמים אנחנו שומעים מהלקוח שהוא חשב שלמשל יפוי כח הוא סטנדרטי, ואינו יודע בדיוק על איזה יפוי כח הוא נדרש לחתום. אם אין בידי הלקוח המסמך והוא מבקש שהנוטריון ינסח ויערוך אותו, הנוטריון זכאי לקבל שכר טרחה נוסף מעבר לשכר עבור האישור.

3. כשהתקיימו התנאים המוקדמים, דהיינו הלקוח הופיע, הוא המציא תעודת זהות או דרכון ויש לו את המסמך עליו נדרש .לחתום, הנוטריון יאמת את זהותו, מבין על מה הוא חותם והחתימה נעשית מרצון חפשי, אפשר להחתים והנוטריון  ויחתים אותו. אין לבוא עם מסמך חתום מראש ולא ניתן להצהיר שזאת החתימה, הנוטריון חייב לראות במו עיניו שהלקוח חותם.

4.בשלב הזה תפקידו של הלקוח תם והנוטריון מכין את האישור, מצמיד אותו על המסמך עם פינת "מניפה", קושר אותו בסרט אדום, הטביע את חותמו עליו מסמן את הנספח ו חותם בחתימת ידו על האישור.