יפויי כח נוטריוניים

ישנם מקרים בהם, על פי הדין הישראלי, יפוי כח יהיה בר תוקף רק אם אושר על ידי נוטריון. כאשר רוצים לייפה את כוחו של אדם לפעול בחו"ל יש צורך ביפיו כח נוטריוני.

קרא עוד

אימותי חתימה

לא אחת, הלקוחות נדרשים על ידי גורמים שונים לחתום על מסמכים בפני נוטריון ולהמציא את המסמכים כשרהם מאושרים על ידי נוטריון.

קרא עוד

תרגומים נוטריוניים רומנית - עברית - אנגלית

תרגומים משפטיים נוטריוניים מרומנית לעברית, מעברית לרומנית, מרומנית לאננגית מאנגלית לרומנית, מעברית לאנגלית . .ומאנגלית לעברית

קרא עוד

אישורי חיים

בישראל, נוטריון הוא בעל הסמכות היחיד המוסמך לתת אישור שאדם פלוני הוא בחיים.

קרא עוד

צוואות נוטריוניות ואחרות

צוואה שנעשתה בני נוטריון היא צוואה "בפני רשות".

אישור הסכמי ממון בית בני זוג

אישור הסכמי ממון בין בני זוג בהתאם לחוק

קרא עוד

אזרחות רומנית ודרכון אירופאי

ערך דין ונוטריון דורון זיסו הוא דובר רומנית ומעניק סיוע לגבי קבלת אזרחות רומנית לילידי רומניה ולצאצאיהם. מי שמחזיק באזרחות רומנית זכאי לקבל דרכון רומני שהוא דרכון של האיחוד הרירפואי

קרא עוד