תרגומים נוטריוניים רומנית - עברית - אנגלית

התרגומים הנוטריוניים  הם תרגומים שמבוצעים אישית על ידי נוטריון שמכיר אישית את שתי השפות, שפת היעד ושפת המקור. אם הנוטריון לא שולט בשתי השפות, לא מדבר בתרגום נוטריוני, אלא הנוטריון מוסמך לאשר הצהרה של מתורגמן. 

יש לשים לב שגופים שונים, למשל לשכות מרשם האוכלוסין של משקד הפנים, לא מקבלים הצהרות של מתורגמנים אלא רק תרגומים נוטריוניים.  

לאחר ביצוע התרגום, הנוטריון עורך אישור נוטריוני בו הוא מפרט את מה הוא תרגם (מסמך מקורי שהוצג לו, העתק נאמן למקור שהוצג לו או העתק לא מאושר, שנשלח אליו באמצעות שידור פקס או מסר אלקטרוני). לאישור הנוטריוני יצורף התרגום והעתק צילומי של המקור. האישור הנוטריוני יערך לפי הדוגמה שבחוק, כאשר המצורפים יקושרו אליו באמצעות סרט אדום, ועליו יוטבע חותם הנוטריון ותחתם חתימת ידו של הנוטריון.

לצערנו, קיימת תופעה נפוצה של אנשים המפרסמים שהם מספקים "תרגומים נוטריוניים", מבלי להיות נוטריונים. גם אם התרגומים האלה הם ברמה גבוהה  של דיוק, הם אינם בשום פנים תרגומים נוטריוניים, היות ומי שתרגם אותם אינו נוטריון מוסמך..  

. במשרדנו, התרגומים הנוטריוניים נערכים על ידי עו"ד ונוטריון דורון זיסו.

המלצתנו היא להזהר בבחירת הנוטריון, כי אם נוטריון  טוען שהוא שולט בעשרות שפות, הטענה מעוררת חשד ומין הראוי לברר אותה.