יפויי כח נוטריוניים

דוגמאות של יפויי כח נוטריוניים: יפוי כח מיוחד לבצע קניה או מכירה של נכס. יפוי כח מיוחד לקבל קצבה בשם מייפה הכח. יפוי כח מיוחד לבצע שחרור של רכב במדינה אחרתך. יפוי כח להקים חברה או לנהל חברה. יפוי כח למשכנתא.

לגבי ייפוי כח מתמשך, ראו העמוד הרלוונטי כאן.