ייפוי כח מתמשך

  .ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בגיר למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו

זהו כלי משפטי חדיש ועוצמתי, היכול למנוע את המצב המצער שאדם אחר מתמנה כאפוטרופוס ובכך מפקיעים מהאדם אאיבד את כושרו, לקבל החלטות, את האוטונומיה האישית שלו.