22 Mar
22Mar

מידע חשוב לניצולי שואה יוצאי רומניה (ולדורות שני ושלישי שעוזרים להם לממש את זכויותיהם): 

ניצולי שואה ממלאים טפסים בארגון הניצולים. הארגון מגיש אותם לרשות לזכויות לניצולי השואה, שמצידה מנפיקה אישור זכאות ברומנית. האישור מועבר בחזרה לארגון שמוסיף כמה טפסים ומפנה את המיצול לנוטריון ששולט ברומנית, כדי לתרגם ת.ז. ולעשות אישר נוטריוני ואפוסטיל עליו.   בסוף הניצול שולח את התביעה עם המסמכים לקופת הפנסיה המחוזית הרלוונטית, שמחליטה תוך חודש. בדרך כלל זה מתנהל בסדר והתביעה מאושרת.  

                                                                                    הבעיה היא כאשר ניצול השואה רושם עילת תביעה: הייתי בגטו פתוח  ו/או עילת תביעה אני ניצול הפגרום ביאסי, ללא אף עילה נוספת. 

העמדה של הרשויות הרומניות היא ש"אין דבר כזה גטו פתוח ולא היה שום גטו על אדמת רומניה" . 

כמו כן, להיות ניצול מהפגרום ביאסי זו לא עילה מוכרת, לכן התביעה נדחית בהעדר עילה אחרת. 

 מה שמוזר בכל העניין הוא שאירגון ניצולי השואה לא מפנה את תשומת הלב לכך ועוד יותר מוזר, שהרשות לזכויות לניצולי שואה, שהיא גוף ישראלי ממלכתי מנפיקה אישורי זכאות ברומנית, בלי לדעת שהאישורים על גטו פתוח לא מוכרים על ידי רומניה. 

הערה: ההגדרה של גטו פתוח וקיומו בישובים רבים ברומניה כן הוכרה על ידי גרמניה, אבל לא על ידי רומניה. נא לא להתבלבל. אז אם עדיין לא הגשתם תביעות, נא לשים לב. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.