שרותי פתרון סכסוכים אלטרנטיביים

פתרון סכסוכים אלטרנטיבי הכוונה לכל דרך חוקית לפתרון או יישוב סכסוך משפטי, שאינה דרך ההכרעה השיפוטית.

קרא עוד