"אני רק צריך את החותמת שלך"


03 Feb
03Feb

לפעמים, אני מקבל פניות טלפוניות בסגנון:

"אני רק צריך את החותמת שלך לדקה, כמה זה עולה?"

או: "אני צריך שתחתום לי על מסמך, זה הכל"

בשלב הזה אני מסביר לפונה שכנראה מדובר על אי הבנה על תפקידו של נוטריון. נוטריון הוא בעל תפקיד משפטי ובשום פנים אינו "חותמת גומי". יש לו תפקידים מוגדרים בחוק ומהבות רשימה סגורה.

נוטריון ביושבו כנוטריון, אינו מוסמך לבצע פעולות משפטיות שלא באותה רשימה. לכן, נוטריון אינו חותם עם החותם שלו מסמכים שאינם אישורים נוטריוניים.

כאשא לקוח פונה ואומר שביקשו ממנו להמציא לאיזה גוף בחו"ל תעודת בוגר אוניברסיטה, עם חתימת נוטריון ואפוסטיל, קרוב לודאי שהוא התבקש להמציא העתק מתאים למקור, כשהוא מאומת על ידי נוטריון, ו/או תרגום של התעודה לשפה זרה, כשהתרגום מאומת על ידי נוטריון.

כאשר הדרישה אינה ברורה, רצוי שהלקוח יפנה למוסד הדורש את התעודה הנוטריונית בבקשה להמציא דרשה בכתב, אותה יהיה ניתן להציג לנוטריון.

כמובן יש שורה ארוכה של מסמכים שמה שנדרש לגביהם הוא אימות חתימה והדבר עולה מקריאת המסמך, במקרה זה אין צורף בפירוט בכתב.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.