27 Dec
27Dec

אפוסטיל הוא אימות מסמכים בינלאומי. כאשר אנחנו צריכים להציג בארץ מסמך שנעשה בחו"ל או להציג במדינת חוץ מסמך 1.  שנעשה בארץ, אנחנו עשויים להדרש שעל אותו מסמך יהיה אפוסטיל. 

2. לא על כל מסמך יינתן אפוסטיל, אלא רק על מסמכים ציבוריים. למשל תעודת לידה, נישואין, גרושין, פטירה , שינוי שם, שנעשו בארץ וגם על אישורים נוטריוניים.

3. אפוסטיל הוא מנגנון מקוצר שמקורו בהסכם בין לאומי ששמו אמנת האג 1961. אם המסמך מיועד למדינה שאנה חברה באמנה האמורה או שנעשה במדינה כזאת, מנגנון האפוסטיל לא חל ויהיה צורך בהליך יותר מסובך.

4. כאשר אדם נדרש להמציא תעודה ישראלית ציבורית למדינת חוץ, הוא נדרש גם לצרף עליה תרגום נוטריוני והוא נדרש לצרף שני אפוסטילים. 

א. אפוסטיל המאמת את התעודה, ניתן רק במשרד החוץ בירושלים.

ב. אפוסטיל המאמת את האישור הנוטריוני, הניתן כמעט בכל בתי המשפט בארץ

5. כשאנחנו נדרשים לאמת באפוסטיל תעודה שעניינה נישואין או גרושים שניתנה בארץ, משרד החוץ בירושלים לא יתן לנו אפוסטיל אלא אם אימתנו לפני כן את התעודה במשרד הדתות, . היום בימי נגיף הקורונה, זה מציב לפנינו קשיים לוגיסטיים היות וגם משרד הדתות וגם משרד החוץ לא מקבלים קהל ויש צורך להפקיד את התעודות ולאסוף אותן או לשלוח אותם בחסדי חברת הדואר.

משרדנו מסיע ללקוחות בקבלת אפוסטיל

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.