12 Dec


:לפניכם מקבץ שאלות שאני נתקל בהן בשיחותיי הראשונות עם הלקוחות

שאלה:

האם אתה מתרגם בעצמך או שאתה מפנה את התרגום למישהו אחר?

תשובה:

 אני מתרגם בעצמי, אני דובר רומנית.

שאלה:

פניתי לנוטריון אחד, הזמנתי אצלו תרגום מרומנית לעברית. הוא נתן את זה למישהו אחר ואישר את התרגום שלו בחתימתו ובחותמת שלו. נתתי את זה למשרד הפנים ושם לא קיבלו את התרגום ואמרו לי כי הוא לא שווה, מכיוון שהנוטריון לא דובר רומנית, מה לעשות?

תשובה: 

קיימים שני סוגים שונים של תרגומים  בחוק הנוטריונים. (א) תרגום נוטריוני, שזה תרגום שבוצע על ידי נוטריון ששולט גם בשפת המקור וגם בשפת היעד. זהו התרגום הנוטריוני  (ב) אישור הצהרת המתרגם, זהו מרגום שבוצע על ידי מתורגמן ומה שהנוטריון עושה זאת פעולה של גביית הצהרה נוטריונית מהמתורגמן, שהוא שולט בשתי השפות הרלוונטיות  ושתרגם תרגום מדוייק. אם נדרשת על ידי משרד הפנים להמציא אישור נוטריוני, אל תבזבז את כספך בתרגום מהסוג השני. 

שאלה: 

האם אתה נותן יעץ במשפט של רומניה ו/או מולדובה?

תשובה:

אני עורך דין ישראלי, שלמד משפטים בישראל, מוסמך בישראל וגם נוטריון ישראלי. אני דובר כותב ומבין את השפה הרומנית אבל לא מתמחה במשפט הרומני ו/או המולדובי, ולא   רשום בלשכות עורכי הדין של רומניה ו/או מולדובה, לפיכך, אני לא הכתובת לעניינים משפטיים רומניים  ו/או מולדוביים, אלא לשירותי נוטריון ברומנית.זאת אומרת שאני  מסייע לאנשים שצריכים יפויי, .כח, אישורי חיים , הצהרות, תרגומים לרומנית, וגם שצריכים תרגומים נוטריוניים מרומנית לעברית ומעברית לרומנית

שאלה:

האם אתה מטפל בהשגת אזרחות רומנית ודרכון רומני - אירופאי?

תשובה: 

אני מסיע לילידי רומניה ולצאצאיהם בהשגת אזרחות רומנית. לשם כך אני עובד בשיתוף פעולה עם עורכי דין וגורמים שמתמחים באיתור מסמכים אישיים בארכונים ברומניה, מולדובה ואוקראינה (צ'רונוביץ).  


.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.